ny_magyar_agar ny_faraohund ny_greyhound ny_whippet ny_basenji ny_galgo_espanol ny_skotsk_hjorthund ny_borzoi ny_saluki ny_afghanhund ny_cirneco ny_sloughi

Hantering av de nya klasserna och licensböckerna

Fr o m 2022-01-01 gäller nya klasser för LC-proven i Sverige och utomlands, FCI-CACIL-klass respektive CSS-klass.

CSS-klass

  • För att delta i CSS-klass krävs inga utställningsmeriter.
  • För hundar som redan har licensbok och ska delta i CSS-klass på prov utomlands kommer det att finnas ett klistermärke att hämta på de svenska proven. Märket klistras på baksidan av boken.
  • För den som deltar i CSS-klass enbart på svenska prov behövs inget klistermärke.
  • Nya licensböcker kommer att ha ”CSS-klass” förtryckt på baksidan av boken, såvida inte ägaren vid ansökan om licensbok skickar med intyg om fullständiga utställningsmeriter för att delta i CACIL-klass, se vidare nedan!

FCI-CACIL-klass

  • För hundar som redan har licensbok men bara har EN utställningsmerit (VG på internationell utställning (EJ juniorklass)) och vill delta i FCI-CACIL-klass gäller följande övergångsregler under 2022: Till varje prov man anmäler hunden i CACIL-klass måste man skicka in bevis på utställningsmeriten till arrangören.
  • För hundar som redan har licensbok och fullständiga utställningsmeriter enligt de nya reglerna skickar ägaren in underlag som bestyrker dessa. (Läs i "Förtydliganden och beskrivning av de större förändringarna i de nya reglerna" vad som krävs för CACIL-klass.) Hundens uppgifter måste synas tillsammans med meriten i följd (ej ihopklippt) för att underlaget ska godkännas. (Tips, om man använder SKK-Hunddata på dator eller platta så finns det, när man är inne på hundens tävlingsresultat, en knapp uppe till höger som heter ”Skriv ut”. Där kan man även välja att spara som en pdf vilken man sedan kan bifoga i mailet.) I utbyte skickar registrator ett klistermärke som sätts på baksidan av boken.
  • Underlagen skickas via mail i bifogad fil till registratorsmailen. Mailet ska innehålla hundens namn, ras och reg nummer. Samt ägarens fullständiga adress. I ämnesraden SKA hundens ras anges, detta för att mailet direkt ska nå registrator för rasen. OBS! Det är ägarens ansvar att skicka in de meriter som krävs för att kunna tävla i CACIL-klassen.
  • För hundar som inte har licensbok, men där ägaren ska ansöka om licensbok och hunden har fullständiga utställningsmeriter enligt de nya reglerna, skickar ägaren in meriterna i pappersform, samma övriga krav som ovan (t ex utskrift från Hunddata) tillsammans med ansökan och får då ett klistermärke för CACIL-klass på boken redan från början

OBS att handläggningstiden kan vara upp till 4 veckor.

VM i Finland 2022

Information om svarstid till dig som hoppas på en VM-plats 2022

När sista uttagningsprovet är avslutat den 24 april i Söderhamn, kommer PKLC samma kväll att sammanställa poänglistorna för varje ras. Redan på söndag kväll eller på måndagen mailas inbjudan ut till ägarna till de sex hanar och de sex tikar i varje ras som kvalificerat sig till en ordinarie plats samt till dessas reserver. 
P g a den extremt korta tiden, sju dagar, som PKLC har på sig innan anmälningstiden till Finland går ut, så blir betänketiden för ägarna till kvalificerade hundar endast två (2) dagar innan svar om deltagande ska vara PKLC till handa. Därefter ska PKLC också hinna kalla in reserver för de som tackat nej. Dessa får i sin tur två (2) dagar på sig att svara.
Chipnummer kollas därefter för samtliga hundar som ska ingå i laget och till sist skickas färdiga VM-listor till lagledaren som är den som anmäler laget till Finland.


OBS att anmälan till VM är bindande. Kostnaden för återbud bärs av PKLC endast om veterinärintyg kan uppvisas.

Uttagning till VM

Uttagningsregler till FCI VM 2022 och 2023 >>

Nya regler och anvisningar

Nu är regelrevideringen för kommande regelperiod godkänd av alla instanser.
Dessa regler och anvisningarna börjar gälla från och med 2022-01-01 så tänk på att de är de nuvarande reglerna som gäller under hösten 2021, dom hittar ni under menyn Dokument - Regler och anvisningar.
Förtydliganden och beskrivning av de större förändringarna i dom nya reglerna >>

Regler >>
Anvisningar >>

EM i lure coursing 2023

Sverige har ansökt om att vara värdland för EM i lure coursing 2023.
FCI/CSS har beviljat vår förfrågan så vi ser fram emot att hålla ECC 2023 på Norra Åsum i Kristianstad kommun.
Mer info kommer framöver.

Medlemmar som har bytt eller vill byta klubbtillhörighet

På grund av registreringstekniska skäl har varken SvVK, PKLC eller lure coursing-klubbarna längre någon uppgift om vilka medlemmar som har bytt lure coursing-klubb, LCK (fd verksamhetsklubb, VKLC).

Munkorgspassning

Då det på senare tid blivit alltmer vanligt att hundarna har felaktigt anpassade munkorgar vid deltagande i LC-prov, vill PKLC uppmana deltagarna att studera detta dokument om munkorgspassning >>

LC databas för resultat

dblogo

Frågor eller synpunkter? Maila pklc [at] pklc.svvk.se