ny_magyar_agar ny_cirneco ny_whippet ny_afghanhund ny_greyhound ny_sloughi ny_galgo_espanol ny_skotsk_hjorthund ny_basenji ny_faraohund ny_saluki ny_borzoi

Årsmärke 2019

Alla hundar som ni tänker tävla med under året med den gamla (gula) licensboken måste ha detta märke längst bak i licensboken för att få deltaga. På grund av miljö- och kostnadsskäl kommer vi inte att skicka ut någon påminnelse med posten.

SvVK har följande krav för att ni ska ha rätt att köpa märket som kostar 75:- per hund:

1. Den hund märket ska gälla måste ha godkänd licensbok för lure coursing (ett märke per hund).
2. Ni som är registrerad ägare till hunden måste vara medlem i SvVK.
3. Registrator får fyra gånger per år ett utdrag av SvVK:s medlemsregister. På grund av detta kan utskicken av märken dröja. Innan ni kontaktar registrator för uteblivet märke, kontrollera medlemskap i SvVK.
4. Hunden kan vara inaktiv ett år utan att lösa ut ett årsmärke. Hunden kan också ha gjort godkänt licenslopp föregående år och ni bara löst ut boken.

OBS! Tänk på att er hund inte får starta på prov senare än det år den fyller 8 år. I år gäller att hunden måste vara född 2011 eller senare.

Om ni betalar via internet är det viktigt att ni skriver i hundens registreringsnummer i meddelanderaden.

Om ni har flyttat eller att hunden bytt ägare är det också viktigt att registrator får veta detta. Skicka sådan ny information till registrator via e-post eller post. Adresser finns under Registratorer->Kontakt. Skriv inte den informationen på inbetalningskortet eftersom kassör och registrator finns på olika håll.

Någon hundägare kanske har planer att delta i lure coursing utomlands innan den svenska säsongen kommit igång. Kontakta i detta fall registrator för att skynda på ert utskick.

Samtidigt som ni får ert märke kommer vi att sända med en förteckning över årets svenska lure coursing-prov.

OBS! Avgifter för årsmärken och licensböcker betalas till SvVK PKLC Plusgiro 158 25 85 - 4.

OBS! För att delta i LC-aktiviteter bör ni ta del av anvisningar och regler. Dessa finns att hämta under Regler/Anvisningar eller kan beställas från registrator.

OBS! Handläggningstiden är upp till fyra veckor.