ny_borzoi ny_galgo_espanol ny_greyhound ny_magyar_agar ny_skotsk_hjorthund ny_faraohund ny_whippet ny_afghanhund ny_sloughi ny_cirneco ny_saluki ny_basenji

UTTAGNING TILL VM 2023

  • För raser i grupp tio (10) tas hundarna ut från FCI CACIL-klass enligt följande: sex (6) hanar och sex (6) tikar från varje ras baserat på en uttagningslista.
  • Uttagningslistan räknas ut genom att hundens slutpoäng, på max fem (5) prov under 2022, räknas ihop och utgör hundens resultat.
  • När det gäller resultat från internationella prov med tre domare räknas resultatet från dessa prov på följande sätt: Hundens slutpoäng divideras med 1,5 för att få fram ett likvärdigt resultat som för de prov som har två domare.
  • För att bli uttagen, oavsett vilken klass (FCI CACIL-klass eller CSS-klass) hunden kommer ifrån, så behöver snittpoängen (totalsumman delad med antalet prov som är inräknade 1, 2, 3, 4 eller 5) vara minst 70% av maxpoängen (det vill säga 70% av 400 vid prov med två domare och två omgångar). Detta har alltså inte med själva poängen för uttagningen att göra utan enbart en gräns för vad hunden måste ha uppnått för att komma i fråga till uttagningen.
  • Finns det inte tillräckligt antal hundar (6 hanar och 6 tikar) i rasens FCI CACIL-klass så fylls antalet på från CSS-klass tills man uppnått 6 hanar respektive 6 tikar i rasen.
  • För raserna Faraohund, cirneco dell' etna, podenco ibicenco och podenco canario från grupp fem (5) gäller att hundarna endast tas ut från CSS-klass, för övrigt samma regler som ovanstående.

Exempel på hur årslistan räknas ut

Exempel 1: Hund 1 har startat på fem (5) prov med följande slutpoäng per prov: 301, 288, 320, 278 och 310 vilket innebär totalt 1497. Om hunden sedan startar på ett sjätte prov och där får 315 byts provet på 278 ut mot det på 315 vilket då i stället ger slutsumma: 1534.

Exempel 2: Hund 2 har startat på sju prov med följande slutpoäng: 294, 298, 306, 317, 302, 331 och 279. För den hunden räknas då de fem (5) bästa proven vilka är: 298, 306, 317, 302 och 331 vilket ger slutsumma: 1554.

Tar man dessa två exempel så kommer hund 2 att placeras före hund 1 på uttagningslistan.

Exempel 3, hur man räknar ut ”slutpoängen” till uttagningslistan från ett internationellt prov med tre domare: Hunden får en slutpoäng på 465 poäng, den summan divideras då med 1,5 (465 delat med 1,5) vilket ger 310. Det blir då 310 som hamnar som slutpoäng på uttagningslistan.

Om några hundar har samma totalpoäng så särskiljs dom enligt nedan:
1) Den hund med minst antal prov går före.
2) Den hund som, totalt på sina inräknade prov, har slagit flesta antalet hundar går före.
3) Vid samma antal prov tas respektive hunds sämsta prov bort och den som då har mest poäng blir placerad före. Exempelvis: en av hundarna har 301, 320, 288, 278 och 310 = 1497 och den andra hunden har: 300, 289, 315, 310 och 283 = 1497. Tar den första hunden i exemplet bort sin lägsta som är 278 blir det 1219, och den andra hunden tar bort sin lägsta som är 283 vilket ger 1214 och då kommer den första hunden att placeras före.
4) Går det fortfarande inte att särskilja hundarna går den med högst poäng på något av proven före, exempelvis: om hund 1 har 293, 315, 310, 288 och 329 poäng på sina fem prov den räknar och hund 2 har 292, 314, 331, 287, 311 poäng på sina så går hund 2 före då den har 331 som sin högsta poäng och hund 1 har 329.

PKLC ansvarar enbart för uttagning till Lure Coursing VM, rasklubbarna ansvarar som vanligt för sina egna årsbästalistor för LC.