ny_faraohund ny_whippet ny_magyar_agar ny_afghanhund ny_basenji ny_borzoi ny_greyhound ny_galgo_espanol ny_skotsk_hjorthund ny_cirneco ny_saluki ny_sloughi

Tolkning av inmätning för whippet och italiensk vinthund

PKLC har beslutat att följande tolkning gäller för inmätning av whippet och italiensk vinthund. För att ytterligare förtydliga den text som står i FCI:s Rulebook gällande mätraserna har texten nedan omarbetats.

För att få delta på ett prov måste ALLA whippet och italiensk vinthund vara inmätta före säsongsstart för säsongen efter att hunden fyllt 2 år. Även om hunden är inmätt före 2 års ålder måste den mätas om. Som säsongsstart räknas anmälningstidens utgång för första provet för året.

Exempel
Anmälningstiden för första provet för året går ut 1 april 2019
Hund som har fyllt 2 år före detta datum, och ej är inmätt efter 2 års ålder, skall inmätas senast 1 april 2019.

Om hundägaren inte mäter in sin hund enligt ovan blir licensboken ogiltig och kommer att dras tillbaka av PKLC. Blir hunden sedan inmätt kommer boken att återlämnas och hunden kan återigen delta på prov.

Tillägg till PKLCs förtydligande rörande inmätning av whippet och italiensk vinthund!

Från och med 2019-03-07 gäller att mätning typ 3 och 4 (begärd av ägaren) samt typ 5 (begärd av PKLC) ej får göras på hund som fyllt två år. Den enda mätning som skall göras efter två år är typ 2 mätningen som då är slutgiltig.

Före två års ålder kommer det att finnas möjlighet för ägaren att utöver typ 1 mätningen begära en typ 3 mätning och det kommer även att finns möjlighet för PKLC att begära en typ 5 mätning. Men detta gäller alltså endast för hundar som ej fyllt två år.