Skip to content

Kapplöpningslicens

SvVK/PKLC ger möjlighet till medlemmar i SvVK som har lure coursing licens med giltigt årsmärke att genom uppvisning av giltig SHCF licens erhålla en FCI-kapp licens.
Hunden tävlar i antingen CSS-klass eller FCI-CACIL-klass med samma kriterier som för lure coursing, se Regler för lure coursing-prov 3.3.1-4.
Detta gäller hundar som är godkända för medeldistans (T3 eller T5). Skicka kopia av SHCF-licensen till registrator för rasen (se under Registratorer) och betala licensavgiften 150 kr till PKLC:s kassör. Denna licens ger möjlighet att delta i FCI kapp i utlandet.
För hund som ska byta från CSS-klass till FCI-CACIL-klass skickas utdrag från Hunddata som styrker utställningsmeriterna samtidigt med SHCF-licensen till registrator för rasen.