Skip to content

Om lure coursing

Vad är lure coursing?

Lure coursing är ett bruksprov för vinthundar, en form av simulerad harjakt vars syfte är att bevara vinthundens rastypiska beteende. Lure coursing vill efterlikna hetsjakten, där hundarna tillsammans jagar ikapp bytet för att nedlägga det. Som namnet antyder, används inte levande byte i lure coursing, utan hundarna jagar en attrapp i form av en trasa eller ett knippe plastremsor.

Lure coursing har funnits i Sverige sedan slutet av 1970-talet. Sedan 1999 har lure coursing varit ett bruksprov under Svenska Vinthundklubben, öppet för samtliga vinthundsraser samt ett antal vinthundslika urhundsraser. Certifikat delas ut till de bäst placerade hundarna vid ett prov och det finns lure coursing-championat.

Lure coursing bedrivs på öppna fält, gärna lite kuperade. Man sätter ut 10-15 trissor i marken, sedan drar man ut en lina mellan dessa trissor, med en attrapp i änden. Linan dras därefter in av en motor och två hundar jagar attrappen i varje lopp. Beroende på hur trissorna är satta gör ”haren” kast åt olika håll när linan dras in, precis som en riktig hare skulle göra för att komma undan.

På ett lure coursing-prov är banan vanligtvis 700-1000 meter lång och samtliga hundar springer två lopp under en dag. Domare observerar hur hundarna springer och hur de jagar bytet. Hundarna bedöms utifrån fem kriterier; uthållighet, rörlighet, entusiasm, följsamhet och fart. Dessa poängsätts och den hund som får högst sammanlagd poäng blir bäst placerad.

Hur börjar jag med lure coursing?

När man vill börja med lure coursing tar man sin hund till ett träningstillfälle. Det finns fem stycken lure coursing klubbar (LCK) i Sverige som anordnar träningar. Länkar till dessa finns under rubriken Länkar. Alla träningar som anordnas utlyses under rubriken Träningar. För att få delta i träningar och prov måste man vara medlem i Svenska Vinthundklubben. Man får dock prova på träning vid ett tillfälle utan krav på medlemskap.

Börja med att ta reda på när nästa träning hålls. Vid vissa träningar är det obligatorisk föranmälan, vid andra anmäler man sig på plats. Kontakta gärna den som står som ansvarig för träningen och tala om att du är nybörjare, då kommer du få all hjälp du behöver när du kommer till träningen. Alla hundar som deltar i lure coursing-träningar eller -prov måste bära munkorg när de springer. Kontakta din lure coursing klubb för att få hjälp med detta.

När hunden på träning har visat att den är fokuserad på att jaga trasan och klarar att springa tillsammans med en annan hund, kan man låta hunden ta licens för att den ska kunna delta på prov. Detta gör man genom att låta hunden springa så kallade licenslopp på träning inför en licensgivare som avgör om hunden springer godkänt. Tre godkända licenslopp inför minst två olika licensgivare krävs för att få godkänd licens. När hunden har fått sin licens kan den delta i lure coursing-prov för att försöka erövra certifikat och i slutändan championat.

För att få delta på lure coursing-träning ska hunden vara minst 9 månader gammal. Har man för avsikt att börja med lure coursing kan det dock vara en bra idé att förbereda hunden hemma redan som liten. Det kan man göra genom att låta den leka med trasor eller plastremsor. Dra en trasa fäst i en lina utmed marken eller liknande. Tycker hunden att det är roligt hemma, så brukar den förstå vad som ska göras direkt på första träningen.

Är det riskabelt för min hund?

Om din hund är i god kondition är inte risken för skador större än om den skulle springa lös någon annanstans. Det som kan vara annorlunda är att hunden jagar och därmed får ett adrenalinpåslag och glömmer bort att vara försiktigt eller inte tar hänsyn till om den har ont någonstans. Lure coursing skall därför inte ses som ett tillfälle att motionera hunden. En god uppvärmning och nedvarvning av din hund före respektive efter ett lopp minskar risken avsevärt för att din hund ska skada sig oavsett om det är tävling eller träning. Ju kallare väder, desto mer uppvärmning kräver hundens muskulatur! Ha gärna ett täcke på hunden medan du värmer upp hunden om det är kallt ute.

Tänk på att inte ge hunden stora mängder mat inom 4 timmar före ett lopp. För raser med känd risk för magomvridning ska mat ges ännu längre i förväg och dessa ska heller inte äta för snart efter ett lopp. Var även försiktig med att låta hunden dricka stora mängder vatten 30 minuter före och efter lopp. För att minska risken för skador på hundens tår och tassar se till att din hund har välklippta klor och glöm inte bort sporren.

Skulle din hund mot förmodan skada sig i samband med lure coursing, låt den vila och läka ordentligt. Skador på ledband och leder kan bli permanenta om de inte får tid på sig att läka ut ordentligt. Det finns skador som tar mer än 6 månader för att hinna läka ordentligt, trots att hunden inte varit halt i mer än några dagar. Alla skador som uppkommer vid träning och prov ska rapporteras till PKLC.

Vilka krav ställs på min hund?

Din hund ska vara frisk utan synliga eller kända problem i rörelser, andning och blodcirkulation. Din hund ska inte lida av någon infektionssjukdom och inte träna eller tävla efter en infektionssjukdom innan den uppnått sin fulla styrka och kondition igen. Har din hund haft eller misstänkts den ha haft kennelhosta får den inte delta i prov eller träningar kommande månad och detta gäller samtliga hundar i ditt hushåll (SKK regel). Löptikar får inte delta i prov eller vistas på provområdet. Din hund ska helst vara färdigväxt och minst 12 månader innan du börjar träna, detta gäller för alla raser. Hunden ska vara i god kondition och välmusklad. Ett träningslopp är normalt på 300-700 meter. En tävlingsbana kan vara mer än 1000 meter lång! Din hund ska dessutom vara vaccinerad enligt SKK:s bestämmelser och får inte uppvisa hotfullt beteende mot människor eller andra hundar.

Hur börjar jag tävla?

All lure coursing-verksamhet sker i Svenska Vinthundklubbens, SvVK:s regi och för att kunna deltaga på aktiviteter krävs medlemsskap i SvVK. För att hunden skall kunna börja tävla behöver den licens.

Licens

När du vill att din hund ska ta licens, skriver du ut blanketten Ansökan om licensbok som finns under rubriken Dokument/Blanketter och tar med den till nästa träning, tillsammans med stamtavlan.

Hunden ska först springa minst ett ensamlopp för att visa att den är intresserad av att jaga luren. Därefter ska hunden också springa minst ett parlopp med en annan hund för att visa att den klarar att springa ihop med en annan hund.

När hunden visat att den klarar av ensamlopp och parlopp ska den springa tre godkända licenslopp. Dessa måste genomföras vid minst två olika tillfällen och skall godkännas av minst två olika licensgivare.

Det kan vara bra att redan före träningen kontrollera så det finns en licensgivare/domare på plats.
Du kan själv få ordna med en stödhund till träningslopp/licenslopp. När du har hittat en hund som din hund kan springa sitt lopp med, prata då med träningsledaren/licensgivaren om att du vill ha ett licenslopp. Fyll i hundens uppgifter på blanketten och lämna den till den som ansvarar för licensloppen. Den personen ska kontrollera att hundens uppgifter stämmer med stamtavlan, skanna hunden och fylla i chipnumret på blanketten.

När hunden har genomfört tre godkända lopp så skickar du in din blankett (originalet, men behåll en kopia) och en kopia av originalstamtavlan till PKLC:s registrator (adresser finns under rubriken Registratorer -> Kontakt). Samtidigt betalar du in licensboksavgiften, som är 650 :- fr o m 1/1 2020, till plusgiro 1582585-4. Ange hundens stamtavlenamn samt ”licensbok” på inbetalningen.


Tänk på att det är en handläggningstid på fyra veckor för utfärdande av licensbok, och du kan inte starta ett LC-prov utan din licensbok.

Prov

Lure coursing-proven finns under rubriken LC-prov. Tänk på att anmälningstiden har både ett start- och ett slutdatum. Anmälningar/betalningar före eller efter denna tid accepteras inte.

Hur går ett LC-prov till?

Att åka på LC-prov, kanske för första gången, kan lätt kännas lite stressigt om man inte vet hur det hela fungerar och vad som händer och när det händer. Här går vi igenom provdagen och vad du bör tänka på.

Ungefär en-två veckor före provet kommer du att få information (deltagar-PM) skickad till dig. Den informationen innehåller bl.a. incheckningstider för de olika raserna. Svenska Vinthundklubbens Regler och Anvisningar för LC-prov gäller, dessa behöver du läsa innan du deltar på ett prov. Observera särskilt att varje ägare är ansvarig för sin hund och för alla eventuella skador som denna kan orsaka. Kom också ihåg att en hund som kommer lös kan skapa en farlig situation. Det är därför viktigt att du ser till att ha din hund väl kopplad eller selad hela tiden. Flexi/Rull-koppel eller liknande koppel ska inte användas.

Checklista

  • Licensbok och pass/stamtavla/vaccinationsintyg
  • En godkänd, passande munkorg och tävlingstäcke i färgerna rött och vitt.
  • Skål och vatten
  • Extra koppel
  • Om man har en bil där hunden kan se ut och den kan se banan från bilen, kan det vara bra att ha något att täcka över så den inte ser.
  • Något att sitta på
  • Kontanter

Incheckning

Börja med att leta upp var incheckningen sker. Det finns alltid hjälpsamma funktionärer som kan hjälpa dig om du inte hittar. Vid incheckningen lämnar du in din hunds licensbok och uppvisar vaccinationsintyg för kontroll. Här kan du också köpa provkatalogen (om du inte redan fått den hemskickad) och få hjälp med alla andra frågor.

När du lämnar in licensboken prickas du av på sekretariatets lista. Ifall licensboken lämnas in efter den tid som anslagits för rasens registrering kan möjlighet att starta inte garanteras. Licensboken får du tillbaka efter prisutdelningen.

På internationella prov är en veterinärbesiktning och id-kontroll obligatorisk för alla hundar.

Lottning

När incheckningstiden för din ras gått ut lottas startordningen för hundarna i lopp/omgång 1 i sekretariatet. Därefter sätts en startlista per ras/kön upp och du kan se vilket lopp din hund ska springa i och med vem. Håll koll på vilket katalognummer din hund har, kolla i startlistan vilket lopp den ska springa i och vilken färg den ska ha på täcket.

Ta hand om hunden

Det är viktigt att hunden kommer till start väl uppvärmd. Se till att den håller sig i rörelse en bra stund innan starten. Är det kyligt i luften kan det vara bra med ett täcke.

Vi utgår från att alla förstår att man inte under några omständigheter lämnar hundar i bil en varm, solig dag!

Vi rekommenderar allmänt att man inte låter hunden äta på minst fyra timmar före eller efter tävling/träning. Det finns en risk att hunden drabbas av sk magomvridning. Detta är oerhört smärtsamt och kräver omedelbar veterinärvård. Hur känslig en hund är för det här varierar både med ras (stora hundar är generellt mer utsatta) och av individuella faktorer. Var också återhållsam med att ge hunden godis.

Efter loppet är det viktigt att man “går ner” hunden, låter den röra på sig, så att musklerna inte blir stela och låter den varva ner. De flesta hundar vill gärna dricka efter loppet. Efter att den värmt ner och lugnat sig kan den få dricka lite vatten. Efter ytterligare en stund kan du ge den lite mer. Återigen, det här är generella råd och du måste själv känna vad som funkar och är bra för din hund. Varma dagar kan det vara bra att ha kyldukar/våta handdukar att kyla hunden med.

Dags att starta omgång 1

Håll koll på vilket lopp som går, så att du är förberedd och inte kommer för sent till start.

Startområdet består av en “yttre” och en “inre” start och där hittar du utbildade starters. Den yttre startern ropar upp vilket lopp som går/ska gå och vilket nummer och färg de hundarna har i det loppet och vilket lopp som kommer härnäst och att de ska göra sig redo. När ditt lopp ropas upp är det dags att gå till start.

Startern frågar vilket nummer din hund har och du bekräftar med hundens namn. Startern kontrollerar att du har rätt färg på täcket, att munkorgen sitter rätt och att eventuell lindning av sporrar är utförd på rätt sätt.
Du får sedan vänta i startområdet tills startern kallar in dig på banan.

Där tar nästa starter över och hälsar er välkomna. Ni går tillsammans fram till starten och ställer er där startern anvisar, röd hund till vänster, blå/vit hund till höger.

Startern talar om hur starten kommer att gå till, “Jag kommer att starta er med ryggdunk och ‘Tally-Ho’” och ber er göra hundarna klara – ställa dem där de ska stå och ta av koppel/sele. Därefter frågar startern om ni är redo. När båda svarat ja, så går trasan iväg, varpå startern dunkar er i ryggen och ni släpper i väg hundarna. Du släpper hunden i samma sekund du känner dunken i ryggen. Släpper du för tidigt kan hunden få poängavdrag för tjuvstart. Släpper du för sent – “försenad start” – kan den få avdrag för detta likaså.

När hundarna springer står du och den medtävlande på en anvisad plats. När trasan stannat och loppet är slut väntar ni tills startern säger “varsågod att ta era hundar”. Ni går fram och kopplar era hundar och lämnar fältet. Munkorgen ska sitta på tills ni kommit ut från banan.

Efter omgång 1

Nu är det dags att “gå ner” hunden och ge den vatten. Om det är varmt kan man kyla hunden med kylduk eller våta handdukar.

När alla hundar i rasen sprungit räknas poängen ihop i sekretariatet. Din hund måste få minst 50% av maxpoängen för att få starta i omgång 2.

Efterhand som sekretariatet blir klara så sätts listor med poängen upp från omgång 1 samt lottningen/startlistor inför omgång 2. Hunden som ligger etta efter första omgången springer mot tvåan, trean springer mot fyran och så vidare, men startordningen för paren slumpas fram. Kolla vilket lopp din hund springer i och vilken färg den ska ha på täcket.

Omgång 2

Inför andra omgången ändrar man banan. Andra omgången går till precis som den första. Håll koll på hundens katalognummer, vilket lopp du ska starta i och vilken färg på täcket den ska ha. Kom i god tid till starten! Glöm inte att värma upp hunden innan loppet och gå ned hunden efteråt!

Resultat och prisutdelning

När båda omgångarna är avslutade räknar sekretariatet ut slutresultaten och när det är klart är det dags för prisutdelning. Efter prisutdelningen hämtar du ut din licensbok i sektretariatet. Vid nationella prov utdelas certifikat, “cert”. Vid internationella prov utdelas certifikat, cacil och reserv-cacil.

Sist men inte minst viktigt!

Kom ihåg att ha kul tillsammans med din hund! Ett prov är ett utmärkt tillfälle att träffa gamla och nya bekanta, lära känna nya raser och öka sina kunskaper om lure coursing och vinthundar. På plats finns massor av vinthundskunskap. Var inte rädd för att fråga för att få ta del av den!

Bedömning

Alla hundar bedöms av minst två domare i fem kriterier, – uthållighet, rörlighet, entusiasm, följsamhet och fart. Varje domare kan ge högst 20 poäng i varje delmoment, dvs. högst 100 poäng till varje hund per lopp.

Poängräkning

Inför lottningen till omgång 2 behöver hundarna inte särskiljas om de fått samma poäng, de som hamnar på samma poäng startar med hunden som är närmst i poäng.
Vid lika slutpoäng ska hundar som är aktuella för cert särskiljas. Om hundar har samma slutpoäng kontrollerar man poängen från andra omgången och den hund som har högst poäng placeras före. Om hundarna därefter fortfarande har samma poäng särskiljer man dem genom att kontrollera delpoängen per moment i lopp 2 och de ska jämföras i följande ordning; rörlighet, fart, uthållighet, följsamhet och entusiasm. Har hundarna fortfarande samma poäng efter denna särskiljning kontrollerar man även delmomenten för lopp 1. De hundar som efter detta ändå har samma poäng och är aktuella för cert kommer på delad plats och får varsitt cert. Hundar som inte är aktuella för cert särskiljs inte utan delar placering på nationellt prov. På internationella prov särskiljs alla hundar.

Vanliga frågor

Här samlar vi de vanligaste frågorna som kommer in till PKLC.

Hur blir jag medlem i en lure coursing klubb (LCK) och vilken klubb tillhör jag?
Du blir automatiskt medlem i “din” lure coursing klubb när du blir medlem i Svenska Vinthundklubben. Vilken klubb du tillhör avgörs av ditt postnummer (se Lure coursing klubbar i menyn).

Får jag använda den så kallade ”baddräkten” på min pälshund (ex borzoi, afghanhund)?
JA, det får du.

Hur beställer jag min licensbok, och vad kostar den?
Licensboken kostar 650:- per hund och fås när du skickat in ansökan, kopia på stamtavla, samt betalat. Tänk på att det är en handläggningstid på fyra veckor! Mer information om detta hittar du under rubriken Registratorer

Var och när är det träningar?
Träningar hittar du i menyn under träningar.

Hur gör jag för att få licens på min hund?
Läs avsnittet ”Hur börjar jag tävla” som ligger under ”Om Lure Coursing”

Hur gammal måste hunden vara för att börja träna/tävla?
Träning på bana efter mekanisk haratrapp får påbörjas tidigast vid 12 månaders ålder. Minimiålder för att erhålla lure coursing licens är 18 månader, utom för whippet och italiensk, vinthund där minimiåldern är 15 månader.

Får kastrerad tik delta i LC-prov och kan den i så fall tilldelas cert?
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell dispens för deltagande i förhållande till SKK Nationellt dopingreglemente för hund. Detta betyder att sådan tik får delta i LC-prov på samma villkor som annan hund och kan tilldelas cert.

Får kastrerad hanhund delta i LC-prov och kan den i så fall tilldelas cert?
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens för deltagande. Detta betyder att sådan hund får delta i LC-prov. För att kastrerad hanhund ska kunna tilldelas cert krävs att det genom SKK intyg kan styrkas att hunden haft två normalt utvecklade och belägna testiklar före operationen. Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande.

Vad gäller angående licenslopp, måste min hund springa licenslopp med både hane och tik?
Nej, inte enligt regelverket i dagsläget, men vi rekommenderar detta starkt. Dock får inte hunden göra sina tre licenslopp med en och samma stödhund.