Skip to content

Styrelsekalender 2022

Löpande under året: Arbete med att främja en god stämning mellan alla funktionärer och deltagare i alla LC-sammanhang.

MARS

 • 15 Manusstopp SvVK PM-nummer 1. PM skickas in av respektive LCK. PM standardmall används. Planerad utgivning i mitten av april.
 • 31 Årsmöten måste vara genomförda.
 • 31 Sista ansökan om provdatum för internationella prov nästkommande säsong (2023). Ta med önskemål om domare till proven.

APRIL

 • 7 Efter genomfört årsmöte ska styrelsesammansättning, verksamhetsberättelsen och årsredovisningen rapporteras till PKLC.
 • 24 VM-listorna ska vara färdigräknade.
 • 25 Sista datum för utskick av VM-inbjudan till de hundar som är kvalificerade enligt de tre första poänggrundande LC-proven för säsong 2022.

JUNI

 • 15 Manusstopp SvVK PM-nummer 3. PM skickas in av respektive LCK. PM standardmall används. Planerad utgivning i mitten av juli.

  15 Sista ansökan om provdatum för nationella prov nästkommande säsong (2023).

AUGUSTI

 • 15 Sista datum för PKLC att ansöka om internationella prov nästkommande säsong (2023) hos FCI.
 • 31 PKLC utser sina poängräknare för VM 2023.

SEPTEMBER

 • 30 Utländska domare för prov nästkommande säsong (2023) ansöks av PKLC hos SKK.

NOVEMBER

 • 15 Manusstopp SvVK PM-nummer 4. PM skickas in av respektive LCK. PM standardmall används. Planerad utgivning i mitten av december.
 • 30 Rapportera årets träningsverksamhet till PKLC, den är del av PKLCs rapportering till SvVK som skickas in till länsstyrelserna.
 • 30 Poänglistorna för VM 2023 ska lämnas in till PKLC.

DECEMBER

 • Fysiskt möte planeras i början av december.

JANUARI 2023

 • 31 Sista datum för utskick av VM-inbjudan till de hundar som är kvalificerade enligt poänglistorna till VM 2023.