Skip to content

Styrelsekalender 2024

DatumAktivitet
15/3Manusstopp SvVK PM-nummer 1. PM skickas in av respektive LCK.
(PM standardmall används) Planerad utgivning i mitten av april
31/3Årsmöten måste vara genomförda.
Senast en månad efter ordinarie årsmöte ska klubben överlämna årsmöteshandlingar till både HS och PKLC.
Till PKLC ska även namn på funktionärsansvarig för respektive klubb skickas in.
15/5Sista ansökan om provdatum för internationella prov nästkommande säsong (2025). Ta med önskemål om domare till proven
15/6Manusstopp SvVK PM-nummer 3. PM skickas in av respektive LCK.
(PM standardmall används) Planerad utgivning i mitten av juli
30/6Sista datum för PKLC att ansöka om internationella prov nästkommande säsong (2025) hos FCI.
31/7Sista ansökan om provdatum för lokala prov nästkommande säsong (2025)
31/8PKLC utser sina poängräknare för VM 2025
1/9Utländska domare för prov nästkommande säsong (2025) ansöks av PKLC hos SKK.
10/9Träningsrapportering för Gävleborgs län ska vara inskickat till registrator Ingrid Färnhök – gäller LCK Svealand och LCK Norra
15/11Manusstopp SvVK PM-nummer 4. PM skickas in av respektive LCK.
(PM standardmall används) Planerad utgivning i mitten av december
30/11Rapportera årets träningsverksamhet till PKLC, den är del av PKLCs rapportering till SvVK som skickas in till länsstyrelserna.
30/11Poänglistorna för VM 2025 ska vara färdigräknade och inlämnade till PKLC.
DecemberEventuellt fysiskt möte inom PKLC