Skip to content

Licensböcker

När du vill att din hund ska ta licens, skriver du ut blanketten Ansökan om licensbok som finns under rubriken Dokument/Blanketter och tar med den till nästa träning, tillsammans med stamtavlan.

Hunden ska först springa minst ett ensamlopp för att visa att den är intresserad av att jaga luren. Därefter ska hunden också springa minst ett parlopp med en annan hund för att visa att den klarar att springa ihop med en annan hund.

När hunden visat att den klarar av ensamlopp och parlopp ska den springa tre godkända licenslopp. Dessa måste genomföras vid minst två olika tillfällen och skall godkännas av minst två olika licensgivare.

Det kan vara bra att redan före träningen kontrollera så det finns en licensgivare/domare på plats.
Du kan själv få ordna med en stödhund till träningslopp/licenslopp. När du har hittat en hund som din hund kan springa sitt lopp med, prata då med träningsledaren/licensgivaren om att du vill ha ett licenslopp. Fyll i hundens uppgifter på blanketten och lämna den till den som ansvarar för licensloppen. Den personen ska kontrollera att hundens uppgifter stämmer med stamtavlan, skanna hunden och fylla i chipnumret på blanketten.

När hunden har genomfört tre godkända lopp så skickar du in din blankett (originalet, men behåll en kopia) och en kopia av originalstamtavlan till PKLC:s registrator (adresser finns under rubriken Registratorer -> Kontakt). Samtidigt betalar du in licensboksavgiften, som är 650 :- fr o m 1/1 2020, till plusgiro 1582585-4. Ange hundens stamtavlenamn samt ”licensbok” på inbetalningen.

Tänk på att det är en handläggningstid på fyra veckor för utfärdande av licensbok, och du kan inte starta ett LC-prov utan din licensbok.

Checklista för licensbok

  • blankett
  • kopia av registreringsbevis (stamtavla)
  • kontroll medlemskap – du måste vara medlem i SvVK
  • betalning till plusgiro 1582585-4 (kontroll betalning/kvittokopia)